• POLI È CRECentru Rigiunale d’Addestramentu di gym

Prisintazione di u CRE

 Addestradore : NIVON Didier 

Centru Rigiunale d’Addestramentu di gym

L’atleti

Effettivu : 11 atleti

ATMANI Carla Marie

ATMANI Carla Marie

BASTIANELLI Inès

BASTIANELLI Inès

BURESI Sulennia

BURESI Sulennia

LAREQUIE Thi Lan

LAREQUIE Thi Lan

LUCCI Andréa

LUCCI Andréa

MEREAU Axelle

MEREAU Axelle

MERI BARAT Tia

MERI BARAT Tia

PATAILLE Elena

PATAILLE Elena

ROMANI Marie Chloé

ROMANI Marie Chloé

ROMANI Anna Stella

ROMANI Anna Stella

SANCHEZ Clara

SANCHEZ Clara