• POLI È CRECentru Rigiunale d’Addestramentu di gym

Prisintazione di u CRE

 Addestradore : NIVON Didier 

Centru Rigiunale d’Addestramentu di gym

L’atleti

Effettivu : 7 atleti

CHMIL Louane

CHMIL Louane

DELMON Leria

DELMON Leria

ETTORI Sulennia

ETTORI Sulennia

FIGUERES-ANTOINE Serena

FIGUERES-ANTOINE Serena

GRAZIANI Roxanne

GRAZIANI Roxanne

LOMBARDO Lia

LOMBARDO Lia

RAFINI Serena-Maria

RAFINI Serena-Maria